Pravni poduk

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje FIZIOFIT, Domen Jazbec s.p. se zavezuje, da podatke ki jih boste posredovali preko spletne strani www.fiziofit.si, www.baby-handling.com ali na kakršenkoli drugi način ne bodo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi česar so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani iz katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Spletne strani www.fiziofit.si uporabljajo “piškotke”. To so majhne datoteke, ki se ob obisku na strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.

če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.

Izključitev odgovornosti

Spletne strani www.fiziofit.si so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje FIZIOFIT, Domen Jazbec s.p. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Pravtako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje FIZIOFIT, Domen Jazbec s.p. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Avtorske pravice

© Copyright 2009 FIZIOFIT, Domen Jazbec s.p.. Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani www.fiziofit.si, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečavati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način reproducirati razen v primeru pisnega soglasja podjetja FIZIOFIT, Domen Jazbec s.p., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

 

Piškotki

Spletne strani uporabljajo “piškotke”. To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekateri deli spletne strani morda ne bodo prikazani pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletne strani.

NUJNO ZA DELOVANJE SPLETNE STRANI!
VOL_SITEPiškotek se uporablja za:

– boljšo navigacijo po spletnem mestu

(uporabnik tudi ob menjavi jezika ostane na

isti menijski povezavi);

– začasno shranjevanje podatkov iz obrazcev

na spletnem mestu;

– delovanje nekaterih pojavnih (pop-up) oken;

– za omogočanje prijave na spletnem mestu

(po prijavi spletno mesto beleži trenutno

prijavljenega uporabnika)

VolCoockieAgreementPiškotek deluje v povezavi z novim oknom za potrditev oz. zavrnitev piškotkov. Vanj se shrani odgovor, odvisno, če je uporabnik piškotke sprejel ali zavrnil.
ZA USPEŠNO DELOVANJE SPLETNE STRANI (spletna statistika – Google Analytics)!
_utmaSpletna statistika – piškotek ostane na vašem računalniku oz. poteče po štiriindvajsetih mesecih ali ga odstranite, če počistite svoj predpomnilnik. Uporablja se za sledenje in beleženje podatkov o obiskih spletne strani (prvi, ponovni obisk).
_utmbSpletna statistika – beleženje časa prihoda na spletno stran in poteče po 30 minutah.
_utmcSpletna statistika – beleženje časa odhoda iz spletnega mesta in poteče po koncu seje.
_utmdPiškotek namenjen za shranjevanje podatkov o spremenljivki, prilagojeni vrsti obiskovalca. Ta piškotek se kreira, kadar razvijalec uporabi metodo _setCustomVar, ki vsebuje spremenljivko, prilagojeno vrsti obiskovalca. Ta piškotek se je uporabljal tudi pri metodi _setVar. Piškotek se ažurira vsakokrat, kadar se podatki pošljejo v Google Analytics. Poteče po štiriindvajsetih mesecih.
_utmzSpletna statistika – beleženje geografske lokacije obiskovalca, kateri brskalnik, ključno besedo oz. povezavo je obiskovalec uporabil za vstop na spletno stran. Piškotek poteče po šestih mesecih.
AWSUSER_IDSpletna statistika – beleženje in analiza obiska na spletnem mestu (splošno štetje obiska, najbolj obiskane podstrani, izvor

obiska, brskalniki, zaslonske resolucije ipd.).

AWSSESSION_IDSpletna statistika – beleženje in analiza obiska na spletnem mestu (splošno štetje obiska, najbolj obiskane podstrani, izvor obiska, brskalniki, zaslonske resolucije ipd.).

 

Informacije o obdelavi podatkov v skladu s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

 

 

Pravno obvestilo za uporabnike storitev – Izjava o varstvu osebnih podatkov

 

 

 

Upravljalec osebnih podatkov : FIZIOFIT, DOMEN JAZBEC S.P.

Sedež izvajanja dejavnosti/ podjetja: ZASAVSKA CESTA 58K, 4000 KRANJ

Zakoniti zastopnik za upravljalca: Domen Jazbec

 

 

Ob uporabi naših storitev nam zaupate svoje osebne podatke. Zavedamo se, da je to velika odgovornost, zato posvečamo zaščiti vaših osebnih podatkov veliko pozornost ter vam obenem omogočamo nadzor nad njimi.

 

 1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave osebnih podatkov

 

FIZIOFIT, DOMEN JAZBEC S.P. kot upravljavec osebnih podatkov sam ali s pomočjo pogodbenih obdelovalcev zbira, hrani in obdeluje osebne podatke v okviru izvajanja svoje dejavnosti in sicer za namene zagotavljanja zdravstvenega varstva in obravnave pacientov, vzpostavljanja stika s pacienti in strankami ob naročanju na termin ter za potrebe izvajanja spletnih naročil. Osebne podatke posameznikov zbiramo, hranimo in obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (https://www.ip-rs.si/zakonodaja/).

 

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, klicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana

 

Osebne podatke posameznikov zbiramo na podlagi veljavne zakonodaje in na podlagi našega zakonitega interesa.

 

FIZIOFIT, DOMEN JAZBEC S.P. kot upravljalec osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov (30. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR), v katerih opredeljuje namen zbiranja osebnih podatkov, vrste osebnih podatkov, informacijo o razkritju osebnih podatkov tretjim osebam, rok hrambe, splošen opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov (32.čl. GDPR).

 

 

 

 

FIZIOFIT, DOMEN JAZBEC S.P. kot upravljavec osebnih podatkov vodi naslednjo evidenco osebnih podatkov:

 

 1. Zbirka osnovne zdravstvene dokumentacije

 

Namen: zagotavljanje zdravstvenega varstva

 

Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov: Zakon – ZZPPZ (Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18 )

 

Vrste osebnih podatkov: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, vzrok za napotitev.

 

Poleg osebnih podatkov lahko zbirka  vsebuje še naslednje podatke o pacientu: zaporedna številka vpisa, datum stika, datum sprejema, datum zaključka rehabilitacije, načrtovane stike, razlog obravnave, izvedeni terapevtski postopki, zaključno poročilo.

 

Lokacija: Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v države izven EU.

 

Obdobje hrambe za zbirke osebnih podatkov:

 

Čas hranjenja podatkov osnovne zdravstvene dokumentacije in dokumentacije o ambulantni medicini in rehabilitaciji bolnikov je 15 let.

V skladu s predpisi s področja zdravstva (Zakon o zdravstveni dejavnosti – ZZDej, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ, Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva – ZZPPZ in nekateri podzakonski akti) smo za hrambo zdravstvene dokumentacije zadolženi izvajalci zdravstvenih storitev – iz tega izhaja, da se posredovanje zdravstvene dokumentacije, kadar za to obstaja zakonska podlaga, opravi med upravljavcema. V kolikor bi v naši dejavnosti prenehali nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke osebnih podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno zbrisali.

 

Tehnični in organizacijski varnostni ukrepi:

 

Varovanje zbranih osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke ter ukrepe s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba, ter nepooblaščena obdelava. Ukrepi vsebujejo varovanje prostorov, nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke ter varovanje strojne in programske opreme.

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam. V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

 

V primeru, da bi želeli obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred nadaljnjo obdelavi podatkov zagotovili informacije o drugem namenu in ga zaprosili za osebno pisno privolitev

 

 1. Pravice posameznika

 

Posamezniki imajo vse pravice, do katerih je upravičen na podlagi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov:

 

 • Pravica vedeti
 • Pravica do popravka
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do ugovora
 • Pravica do dostopa
 • Pravica do izbrisa
 • Pravica do prenosa podatkov
 • Pravice v odnosu do avtomatske obdelave podatkov

 

pri čemer pa ta pravica posameznika ne sme biti v nasprotju z določili druge zakonodaje.

Vsak posameznik lahko v primeru, če misli, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu – Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si).

 

V FIZIOFIT, DOMEN JAZBEC S.P. spoštujemo vašo zasebnost in v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljamo, da le tisti zaposleni in naši pogodbeni obdelovalci, ki so za to pooblaščeni in imajo z nami pisni pogodben odnos, lahko zbirajo, hranijo in obdelujejo vaše osebne podatke. Vsi zaposleni – zdravstveni delavci smo dolžni varovati podatke o zdravstvenem stanju posameznika in o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja. Pri opravljanju svoje dejavnosti izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

 

V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v FIZIOFIT, DOMEN JAZBEC S.P., se lahko obrnete na e-naslov: info@fiziofit.si.

 

Top

Trenutno ste brez internetne povezave