O fizioterapiji

Fizioterapija FIZIOFIT je bila ustanovljena leta 2009 z namenom, omogočiti starejšim, zaradi zdravstvenih težav težje pokretnim osebam, čim bolj kvalitetno in samostojno življenje.

V fizioterapiji FIZIOFIT se zavedamo, da je javni zdravstveni sistem zelo obremenjen in s tem čas določenih terapij in rehabilitacij zelo okrnjen. Glede na dosedanje izkušnje smo spoznali, da ne glede na zdravstveno stanje oz. diagnozo, lahko z uspešno kontinuirano rehabilitacijo, v večini primerov dosežemo izboljšano, bolj kvalitetno življenje oz. preprečimo ali upočasnimo sekundarne komplikacije, ne glede na starost klienta.

Fizioterapija FIZIOFIT je začela delovati najprej na področju Kranja in okolice, kjer uspešno sodelujemo s službo pomoči na domu, patronažno službo, reševalno postajo ter lokalnimi zdravniki. Prav tako pogodbeno sodelujemo z domom starejših občanov Preddvor (PE Naklo).

Ustanovitelj fizioterapije FIZIOFIT je Domen Jazbec, dipl. fizioterapevt

Domen Jazbec je že v času študija ugotovil, da javno zdravstvo zaradi obremenjenosti in finančnih omejitev ne zmore nuditi zadostno število terapij pri zdravstvenih težavah, ki zahtevajo dolgotrajno kontinuirano rehabilitacijo. Zaradi tovrstnih ugotovitev in omejitev, ki jih je bil deležen tudi kot uslužbenec v zdravstvenem domu, se je odločil, da začne delovati samostojno v zasebni praksi. Kot samostojni fizioterapevt, lahko danes nudi svojim strankam zadostno število terapij, za optimalno izboljšanje njihovega zdravstvenega stanja.

Pomembno je, da rehabilitacija poteka kontinuirano od samega začetka pa vse do dosega želenih rezultatov. Tovrsten način obravnav se danes odraža v velikem številu zadovoljnih klientov, ki živijo bolj kvalitetno in samostojno življenje. Marsikateri klient je bil iz strani javnega zdravstva že »odpisan« (glede na svoje zdravstveno stanje in zmožnost števila obravnav, ki jih javno zdravstvo lahko nudi) vendar se je s pomočjo samoplačniških terapij ponovno aktiviral do te stopnje, da je nato lahko nadaljeval določen del rehabilitacije tudi preko javnega zdravstva.

Zavedamo se, da javno zdravstvo v najboljši možni meri nudi vsem državljanom maksimalno oskrbo, vendar je zaradi preobremenjenosti žal potrebna določena selekcija, ki pa jo lahko uspešno premostimo s samoplačniškimi terapijami.

Pri svojem delu je ugotovil, da smo v večini primerov, edina omejitev za napredek, mi sami. Ni tako pomembno zdravstveno stanje klienta, pomembna je njegova volja in resnična želja po napredovanju. V vseh letih delovanja je bilo le malo primerov, kjer terapija ni imela napredka in je bil vzrok res težko zdravstveno stanje klienta.

– Domen Jazbec, dipl. fizioterapevt

Dodatna znanja si je pridobil na različnih izobraževanjih:

 • obravnavi bolnikov z živčno-mišičnimi obolenji
 • ambulantna fizioterapija
 • obravnava starostnikov
 • izvajanje preventivnih delavnic preko CINDI Slovenije
 • šola za promocijo zdravja in preprečevanje kroničnih bolezni v osnovnem zdravstvu/družinski medicini
 • telesna dejavnost v prevenciji in zdravljenju
 • strokovno izpopolnjevanje o ledveni hrbtenici – hernii disci in stenozi spinalnega kanala
 • obravnava nihajne poškodbe vratne hrbtenice
 • obravnava miofascialnih prožilnih točk
 • mobilizacija živčevja
 • ortopedska medicina in manualna terapija
 • ocenjevanje in obdelava cervikalne hrbtenice ter ramenskega sklepa
 • integrativne manualne tehnike
 • manipulacije fascij
 • Bobath koncept
 • DNS A (dinamična nevromišična stabilizacija)
Top

Trenutno ste brez internetne povezave