O fizioterapiji

Fizioterapija na domu, FIZIOFIT, je bila ustanovljena leta 2009 z namenom, omogočiti starejšim, zaradi zdravstvenih težav težje pokretnim osebam, čim bolj kvalitetno in samostojno življenje.

V fizioterapiji FIZIOFIT, se izvaja le fizioterapija na domu in nimamo ambulante. Območje v katerem se izvaja fizioterapija na domu je Kranj z okolico (Gorenjska).

Skozi leta izkušenj izvajanja fizioterapije na domu sem spoznal, da ne glede na zdravstveno stanje oz. diagnozo, lahko z uspešno kontinuirano rehabilitacijo, v večini primerov dosežem izboljšano, bolj kvalitetno življenje oz. preprečim ali upočasnim sekundarne komplikacije, ne glede na starost klienta.

Fizioterapija na domu, FIZIOFIT, deluje na področju Kranj z okolico (Gorenjska), kjer uspešno sodelujem s službo pomoči na domu, patronažno službo, reševalno postajo ter lokalnimi zdravniki.

Ustanovitelj fizioterapije na domu, FIZIOFIT, je Domen Jazbec, dipl. fizioterapevt.

Že v času študija sem ugotovil, da javno zdravstvo zaradi obremenjenosti in finančnih omejitev ne zmore nuditi zadostno število terapij pri zdravstvenih težavah, ki zahtevajo dolgotrajno kontinuirano rehabilitacijo. Zaradi tovrstnih ugotovitev in omejitev, ki sem jih bil deležen tudi kot uslužbenec v zdravstvenem domu, sem se odločil, da začnem delovati samostojno v zasebni praksi. Kot samostojni fizioterapevt, lahko danes nudim svojim strankam zadostno število terapij, za optimalno izboljšanje njihovega zdravstvenega stanja.

Pomembno je, da fizioterapija na domu poteka kontinuirano od samega začetka pa vse do dosega želenih rezultatov. Tovrsten način obravnav se danes odraža v velikem številu zadovoljnih klientov, ki živijo bolj kvalitetno in samostojno življenje. Marsikateri klient je bil iz strani javnega zdravstva že »odpisan« (glede na svoje zdravstveno stanje in zmožnost števila obravnav, ki jih javno zdravstvo lahko nudi) vendar se je s pomočjo kontinuirane fizioterapije ponovno aktiviral do te stopnje, da je nato lahko nadaljeval določen del rehabilitacije tudi preko javnega zdravstva.

Pri svojem delu sem ugotovil, da smo v večini primerov, edina omejitev za napredek, mi sami. Ni tako pomembno zdravstveno stanje klienta, pomembna je njegova volja in resnična želja po napredovanju. V vseh letih delovanja je bilo le malo primerov, kjer terapija ni imela napredka in je bil vzrok res težko zdravstveno stanje klienta.

– Domen Jazbec, dipl. fizioterapevt

Dodatna znanja sem si pridobil na različnih izobraževanjih:

 • obravnavi bolnikov z živčno-mišičnimi obolenji
 • ambulantna fizioterapija
 • obravnava starostnikov
 • izvajanje preventivnih delavnic preko CINDI Slovenije
 • šola za promocijo zdravja in preprečevanje kroničnih bolezni v osnovnem zdravstvu/družinski medicini
 • telesna dejavnost v prevenciji in zdravljenju
 • strokovno izpopolnjevanje o ledveni hrbtenici – hernii disci in stenozi spinalnega kanala
 • obravnava nihajne poškodbe vratne hrbtenice
 • obravnava miofascialnih prožilnih točk
 • mobilizacija živčevja
 • ortopedska medicina in manualna terapija
 • ocenjevanje in obdelava cervikalne hrbtenice ter ramenskega sklepa
 • integrativne manualne tehnike
 • manipulacije fascij
 • Bobath koncept
 • DNS A (dinamična nevromišična stabilizacija)
Top

Trenutno ste brez internetne povezave